Macaristan ve Türkiye Arasında Karşılaştırma: Bölgesel Kalkınma Ajansları

ORJİNAL METİN Koçak, S. Y., “The Comparison between Hungary and Turkey: Regional Development Agencies”, Buletinul Universitati Petrol-Gaze din Ploieşti Economics Series, 62, 2, 12-20 (2010).  Macaristan ve Türkiye Arasında Karşılaştırma: Bölgesel Kalkınma Ajansları  Özet Bu makalede, Macaristan ve Türkiye BKA uyglumalarına göre karşılaştırılacak. Macaristan, pek çok yönden Türkiye ile benzer olmaları nedeniyle …

Read More »

Değişken Bir Kurumsal ve Politik Durumda Çek BKAları

ORJİNAL METİN McMaster, I. (2006) Czech regional development agencies in a shifting institutional and policy landscape.Europe-Asia Studies, 58 (3). pp. 347-370. ISSN 0966-8136 Çev.: Bülent Akdemir   Değişken Bir Kurumsal Durumda Çek BKAları Özet Çek Cumhuriyetinde olan bölgesel eşitsizlikler artmaya devam etmiş, bölgesel politika ve bölgeselleşme ulusal politik gündemde yukarıya çıkmış ve …

Read More »

BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKA VE STRATEJİLERİNDE BİR DEĞİŞME Mİ?

BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKA VE STRATEJİLERİNDE BİR DEĞİŞME Mİ? Çeviren:  Bülent AKDEMİR Orijinal metin Bachtler, John, and Douglas Yuill. 2001. Policies and Strategies for Regional Development: A Shift in Paradigm? Regional and Industrial Policy Research Paper No. 46, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow. Özet Bu çalışmanın tezi, bölgesel …

Read More »

KALKINMA KURAMLARI

KALKINMA KURAMLARI Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR Toplumların içinde yaşadıkları geleneksel yapıyı kırarak çevre ile etkileşime girmelerinin, diğer toplumların yaşam tarzlarının öğrenmelerinin toplumsal boyutu, çevrede daha iyi ve daha gelişmiş olanı arzu etmeleri, daha iyi yaşam tarzına ulaşmak için çabalarını bu yönde harcamalarıdır. Çeşitli yönlerden gelişmiş toplumların geri olan toplum üzerinde …

Read More »

Küresel Kriz ve Sosyal Demokrasi

Küresel Kriz ve Sosyal Demokrasi Prof.Dr. Mehmet TOMANBAY  Ufuk Üniversitesi Öğr. Üyesi 2008 yılında başlayan küresel kriz nedeniyle 2009 ciddi bir ekonomik daralma yılıydı. Birçok ülkede üretimde düşüşler ve işsizlik oranlarında büyük artışlar oldu. Yoksullaşma ve işsizlik ciddi sosyal sorunlara yol açtı. Krize, önce Amerika Birleşik Devletleri ve sonrasında da …

Read More »

EKONOMİK KALKINMA STRATEJİLERİ

EKONOMİK KALKINMA STRATEJİLERİ                                                                                                                                                                                                   Sudaryanto (çev. Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR)   A. EKONOMİK KALKINMA STRATEJİSİ Bu kavramlar farklı anlamlar içerirken, ekonomik büyüme ve kalkınma arasında ayrım yapmak için bazı çabalar olmuştur. Ekonomik büyüme genellikle, ekonomik faaliyetlerin bir sonucu olarak, ekonomide mal ve hizmetlerin artan üretimine işaret eder. O, bilinen şekilde, artan bir …

Read More »

İHRACATIN FİNANSMANI

İHRACATIN FİNANSMANI Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR Giresun Üniversitesi Öğr. Gör. Özgür KOÇBULUT Bozok Üniversitesi Merkantilistlerden bu yana çok önemli görülen ihracat, dış ticaret politikaları yoluyla devletlerin yoğun olarak müdahale ettiği bir alan olmuştur. Ekonomik sistemin gelişme düzeyiyle ihracat politikaları arasında bir ilişki saptanabilir. Örneğin: Merkantilist dönemde dış ticaret, taraflardan yalnız …

Read More »

Fed, BoJ VE ECB’NİN KURUMSAL YAPISI VE PARA POLİTİKASI (ÇEVİRİ ÖZETİ)

Fed, BoJ VE ECB’NİN KURUMSAL YAPISI VE PARA POLİTİKASI Dieter Gerdesmeier, Francesco Paolo Mongelli, Barbara Roffia (çev. Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR) Fed, BoJ ve ECB’nin Kurumsal Yapısı ve Para Politikası Çerçevesi Bu çalışma 1998’de kurulan Eurosistem; 1914’de kurulan Fed ve 1882’de kurulan Japon Bankası’nın (BoJ) sistematik bir karşılaştırmasını sağlar. Bu …

Read More »

ENFLASYON HEDEFLEMESİ (ÇEVİRİ ÖZETİ)

ENFLASYON HEDEFLEMESİ William POOLE (Çev. Öğr. Gör. Bülent Akdemir) Aşağıdaki metin Arkansas genç başarı’ya bir söylev olarak, 16 şubat 2006’da sunulmuştur. ÇERÇEVE   FOMC para politikasının belirlenmesinde sorumluluğa sahiptir. Komite devlet tahvillerinin günlük faiz oranı için bir hedef belirleyerek politikayı yürütür. Politik öngörebilirlik, kamunun ya da piyasaların gelecek hafta, gelecek …

Read More »

Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Prof. Dr. Metin Berber KTÜ İİBF İktisat Bölümü  Ebru Çelepçi KTÜ SBE İktisat Yüksek Lisans Öğrencisi   Özet Türkiye AB’ye giriş süreciyle birlikte 40 yıldır uygulamakta olduğu teşvik sistemi üzerine oturan bölgesel gelişme politikalarını terk ederek yeni bir uygulama içine …

Read More »