Home / 2012 / Nisan

Monthly Archives: Nisan 2012

EKONOMİK KALKINMA STRATEJİLERİ

EKONOMİK KALKINMA STRATEJİLERİ                                                                                                                                                                                                   Sudaryanto (çev. Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR)   A. EKONOMİK KALKINMA STRATEJİSİ Bu kavramlar farklı anlamlar içerirken, ekonomik büyüme ve kalkınma arasında ayrım yapmak için bazı çabalar olmuştur. Ekonomik büyüme genellikle, ekonomik faaliyetlerin bir sonucu olarak, ekonomide mal ve hizmetlerin artan üretimine işaret eder. O, bilinen şekilde, artan bir …

Read More »

İHRACATIN FİNANSMANI

İHRACATIN FİNANSMANI Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR Giresun Üniversitesi Öğr. Gör. Özgür KOÇBULUT Bozok Üniversitesi Merkantilistlerden bu yana çok önemli görülen ihracat, dış ticaret politikaları yoluyla devletlerin yoğun olarak müdahale ettiği bir alan olmuştur. Ekonomik sistemin gelişme düzeyiyle ihracat politikaları arasında bir ilişki saptanabilir. Örneğin: Merkantilist dönemde dış ticaret, taraflardan yalnız …

Read More »

Fed, BoJ VE ECB’NİN KURUMSAL YAPISI VE PARA POLİTİKASI (ÇEVİRİ ÖZETİ)

Fed, BoJ VE ECB’NİN KURUMSAL YAPISI VE PARA POLİTİKASI Dieter Gerdesmeier, Francesco Paolo Mongelli, Barbara Roffia (çev. Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR) Fed, BoJ ve ECB’nin Kurumsal Yapısı ve Para Politikası Çerçevesi Bu çalışma 1998’de kurulan Eurosistem; 1914’de kurulan Fed ve 1882’de kurulan Japon Bankası’nın (BoJ) sistematik bir karşılaştırmasını sağlar. Bu …

Read More »

ENFLASYON HEDEFLEMESİ (ÇEVİRİ ÖZETİ)

ENFLASYON HEDEFLEMESİ William POOLE (Çev. Öğr. Gör. Bülent Akdemir) Aşağıdaki metin Arkansas genç başarı’ya bir söylev olarak, 16 şubat 2006’da sunulmuştur. ÇERÇEVE   FOMC para politikasının belirlenmesinde sorumluluğa sahiptir. Komite devlet tahvillerinin günlük faiz oranı için bir hedef belirleyerek politikayı yürütür. Politik öngörebilirlik, kamunun ya da piyasaların gelecek hafta, gelecek …

Read More »

Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Prof. Dr. Metin Berber KTÜ İİBF İktisat Bölümü  Ebru Çelepçi KTÜ SBE İktisat Yüksek Lisans Öğrencisi   Özet Türkiye AB’ye giriş süreciyle birlikte 40 yıldır uygulamakta olduğu teşvik sistemi üzerine oturan bölgesel gelişme politikalarını terk ederek yeni bir uygulama içine …

Read More »

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE FINDIK EKONOMİSİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE FINDIK EKONOMİSİ Dr. Metin BERBER KTÜ-İİBF Öğretim Üyesi             1.Türkiye’de Fındık Üretimi             1.1.Türkiye’de Fındık Üretim Alanları             Fındık, bitkiler aleminde Fagales takımının Betulaceae familyası içinde yer alan Corylus cinsine ait sert kabuklu bir meyvedir.Yabani türleri, kuzey yarım kürede Japonya’dan Kuzey Amerika’ya kadar uzanan ılıman iklim kuşağında yetişir. Kültür türleri ise, Artvin’den Kırklareli’ne …

Read More »

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BÖLGESEL POLİTİKASI, TÜRKİYE’NİN UYUMU VE BKA’LAR

Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Türkiye’nin Uyumu Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR Giresun Üniversitesi Türkiye, Avrupa Birliği(AB)’ ye adaylık süreci boyunca, ulusal düzenlemelerini ve hukukunu AB müktesebatına uygun hale getirmek yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Özellikle 1999 yılında Türkiye’nin aday ülke olarak belirlenmesiyle birlikte, bu süreç oldukça yoğunlaşmış ve ülkemizin siyaset, hukuk …

Read More »

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE EĞİTİM PLANLAMASI: ENTEGRE ÜNİVERSİTE SİSTEMİ

KARADENİZ  BÖLGESİ’NDE EĞİTİM PLANLAMASI: ENTEGRE ÜNİVERSİTE SİSTEMİ                                                                                Dr. Metin BERBER                                                   ÖZET          Eğitim-kalkınma ilişkisi ve etkileşimi çerçevesinde özellikle yükseköğretim kurumlarının, bölgesel kalkınma konusunda önemli roller üstlendiğini, ABD, Fransa, Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerdeki uygulamalar açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yükseköğretim kurumları, sadece bölgelerinin insan gücü taleplerine cevap …

Read More »

Türkiye’nin 2011 yılı GSYH’sı 772 milyar $

İSTANBUL – Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, büyüme kaybının hasıla kaybına olan etkisine işaret ederek, “Eğer Türkiye 35 yıl yüksek enflasyon, dalgalı enflasyon dönemini yaşamasaydı, kaynak dağılımı o yüzden bozulmasaydı, Türkiye’de daha çok yatırım yapılabilseydi, ücretler üzerinde bir baskı kurulmasa ve daha çok istihdam olsaydı en az 1 trilyon doları …

Read More »

NEDEN İKTİSAT EĞİTİMİ GÖRÜYORUZ?

NEDEN İKTİSAT EĞİTİMİ GÖRÜYORUZ?  Prof. Dr. Cihan Dura Bu yazımın konusu şöyle: Neden iktisat eğitimi görüyoruz? Yanıtı iki açıdan veriyorum: Bilimsel açıdan, kurumsal açıdan. I) BİLİMSEL AÇIDAN İktisat bir bilimdir. Öyleyse önce şu soruyu yanıtlamalı: Neden bilim eğitimi görüyoruz? İnsanlık tarihini belirleyen, iki temel eğilim vardır: Bir: İnsan yaşamak ister, hem de iyi yaşamak ister. İki: İnsan merak eder, …

Read More »