Home / Ders Notları

Ders Notları

KALKINMA KURAMLARI

KALKINMA KURAMLARI Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR Toplumların içinde yaşadıkları geleneksel yapıyı kırarak çevre ile etkileşime girmelerinin, diğer toplumların yaşam tarzlarının öğrenmelerinin toplumsal boyutu, çevrede daha iyi ve daha gelişmiş olanı arzu etmeleri, daha iyi yaşam tarzına ulaşmak için çabalarını bu yönde harcamalarıdır. Çeşitli yönlerden gelişmiş toplumların geri olan toplum üzerinde …

Read More »

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BÖLGESEL POLİTİKASI, TÜRKİYE’NİN UYUMU VE BKA’LAR

Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Türkiye’nin Uyumu Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR Giresun Üniversitesi Türkiye, Avrupa Birliği(AB)’ ye adaylık süreci boyunca, ulusal düzenlemelerini ve hukukunu AB müktesebatına uygun hale getirmek yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Özellikle 1999 yılında Türkiye’nin aday ülke olarak belirlenmesiyle birlikte, bu süreç oldukça yoğunlaşmış ve ülkemizin siyaset, hukuk …

Read More »